Välkommen

På denna webbsida hittar du främst naturbilder, men också ett urval bilder med allt från Afrikamotiv till svartvita naturbilder kommenterade med endast ett Bob Dylan-citat. Som framgår av rubrikerna ovan fotograferar jag i olika genrer. Detta stämmer bra med min filosofi att det visserligen är spännande att fota i främmande miljöer, men att man alltid också kan gräva där man står. På så sätt kan fotografin frodas även i vardagen.

Jag är aktiv i Vårgårda Fotoklubb och jobbar i såväl styrelsen som i Festivalkommittén som arrangerar Vårgårdas årliga stora Naturfotofestival.

Anmäl dig gärna till vår spännande fotoklubb!

Gunnar Berglund

Welcome

On this website you will find mainly nature photos, but also a selection of varying pics; among others pics from Africa and black and white nature photos commented by only a Bob Dylan quote. As you can judge from the headings above, I am a photographer of varying genres. This is due to my philosophy that - true - it is exciting to travel with your camera in foreign countries, but also to dig where you stand. In this way you can enjoy the pleasures of everyday photography.

I am a proud board member of Vårgårda Fotoklubb (www.vgfk.se) as well as of the Committee that each and every autumn arranges the most renowned Nature Photo Festival in Sweden.

Gunnar Berglund